နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဘက်ထရီ

  • 6-CNJ-100 Gel ဘက်ထရီအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
  • 6-CNJ-200 ဂျယ်ဘက်ထရီအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
  • 6-CNJ-250 Gel ဘက်ထရီအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်